top of page

WORKSHOPS

DANCEPAINT

Dance has always been inspired by the visual arts. In the past, the relationship between the two disciplines worked only through the use of the dancers as models, but now in the contemporary experience, the dialogue between them has become much more subtle and merged into a whole. The painting is the result of a movement that makes its mark on a surface. The body is the instrument, the means that the artist uses, as we use a compass and a ruler to draw. The dynamic is the secret of everything, it allows the artistic expression to flow in a pirouette, but also on the canvas.

By combining dance and painting in practice you can obtain different results. An example is the artistic experience of the Chinese choreographer Shen Wei, who is known for creating the spectacular ballets at the opening of the Olympic Games in Beijing. By means of the ballet, or rather by the bodies of the dancers, the artist was able to create landscapes with perfect lines in a very short time.

DANCEPAINT

Dans is altijd geïnspireerd door de beeldende kunst. In het verleden werkte de relatie tussen de twee disciplines alleen door het gebruik van de dansers als modellen, maar nu in de hedendaagse ervaring, is de dialoog tussen hen veel subtieler geworden en samengevoegd tot een geheel. Het schilderij is het resultaat van een beweging die zijn stempel drukt op een oppervlak. Het lichaam is het instrument, het middel dat de kunstenaar gebruikt, aangezien we een kompas en een liniaal gebruiken om te tekenen. De dynamiek is het geheim van alles, het laat de artistieke expressie vloeien in een pirouette, maar ook op het canvas. Door dans en schilderen in de praktijk te combineren, kunt u verschillende resultaten verkrijgen. Een voorbeeld is de artistieke ervaring van de Chinese choreograaf Shen Wei, die bekend staat om het maken van de spectaculaire balletten bij de opening van de Olympische Spelen in Beijing. Door middel van het ballet, of liever door de lichamen van de dansers, was de kunstenaar in staat om landschappen met perfecte lijnen te creëren in een zeer korte tijd.

bottom of page