top of page

INTERIOR DESIGN 

BarVeneto

Artist Alice Lenaz worked often in Italy with architects and created several "works of art" in homes, churches and other buildings. In the future she will  collaborate with architects in Belgium.
Do you want a unique work of art in your home, a mural, a beautiful nursery, an original office space or a cozy bedroom? Everything is possible! Contact  "Lenaz Art " , feel free to discuss your needs. Each question is taken  care of.

Kunstenaar Alice Lenaz werkte vaak in Italië met architecten en creëerde verschillende "kunstwerken" in huizen, kerken en andere gebouwen. In de toekomst zal ze samenwerken met architecten in België. Wilt u een uniek kunstwerk in uw huis, een muurschildering, een prachtige kinderkamer, een originele kantoorruimte of een gezellige slaapkamer? Alles is mogelijk! Neem contact op met "Lenaz Art", voel je vrij om je wensen te bespreken. Elke vraag wordt serieus behandeld.

Fields of expertise:
- interior design (home and business)
- decoration of walls, ceilings, cupboards, door pillars, doors ...
- designing and creating artworks for office spaces, cafes/ bars, clubs, restaurants ...
- logo design
- decoration of facade
- restoring works of art, paintings, portaits, furniture, sculptures, ceiling ornaments, icons ...
- artwork: paintings, portrets, landscapes...
Expertisegebieden:
 
- interieurontwerp (thuis en zakelijk) - decoratie van muren, plafonds, kasten, deurstijlen, deuren ...
- ontwerpen  en creëren van kunstwerken voor kantoorruimtes, cafés / bars, clubs, restaurants ...
- ontwerp logo
- decoratie van de gevel - restauratie van kunstwerken, schilderijen, portretten, meubels, sculpturen, plafondornamenten, pictogrammen ...
- kunstwerk: schilderijen, portretten, landschappen ...
For information or quotation request, please contact art-and-music@outlook.com
 

Voor inlichtingen of offerte aanvraag, gelieve art-and-music@outlook.com te contacteren

bottom of page